δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Όροι χρήσης

Επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, διανομή, downloading για ιδιωτική η δημόσια χρήση.

Απαγορεύται η μεταποιήση, μεταπώληση του τραγουδιού σε κάθε μορφή και μέσω χωρίς την άδεια μου.


Δημοσιέψτε το..