δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Από 29-7 έως 3-8 σεμινάρια τραγουδιού στα πλαίσια της Μουσικής σύναξης στον Ταύγετο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΟ τρόπος που τραγουδιέται το λαικό τραγούδι είναι μια από τις πιο σπουδαίες παραδόσεις τους τόπους μας κι έχει ως ρίζα του το δημοτικό τραγούδι και τη βυζαντινή μουσική. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό στυλ τραγουδιού που εδραιώθηκε τη δεκαετία του ’50 και το θεωρώ καθαρά ελληνικό. Οι δρόμοι στους οποίους έχουν γραφτεί τα λαικά τραγούδια είναι αυτοί που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι και οι Άραβες(ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χιτζασκιάρ, σεγκιάχ) αλλά συγκερασμένοι αφού τα όργανα με τα οποία παίζονται,και κυρίως το μπουζούκι, είναι κι αυτά συγκερασμένα. Στο σεμινάριο θα έχουμε ως στόχο με τραγούδια επιλεγμένα να δούμε τον τρόπο των λαικών γυρισμάτων, των γλιστριμάτων(κλισάντο), ηχείων του σώματος που μπαίνουν σε λειτουργία όταν λέμε ένα λαικό τραγούδι αλλά και να επεξεργαστούμε και να ξεχωρίσουμε τους τρεις πιο διαδεδομένους λαικούς μουσικούς δρόμους(ουσάκ, χιτζάζ, ραστ) και τον τρόπο που τραγουδιούνται.Πληροφορίες για τα σεμινάρια στο παρακάτω link:http://www.synaxis.gr/

Δημοσιέψτε το..