Ποτέ δε βρίσκει ο έρωτας νησί να ξαποστάσει......

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στηv αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου στις 29 Νοέμβρη και στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω στις 19 Δεκέμβρη. Έναρξη 8.30

Δημοσιέψτε το..