δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Αρμενάκι

Αρμενάκι

Δημοσιέψτε το..