Ποτέ δε βρίσκει ο έρωτας νησί να ξαποστάσει......

Εξώφυλλο στο περιοδικό "Πάλκο", Ιούνιος 2003

Σοφία Παπάζογλου 014

Δημοσιέψτε το..