δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Γράφω κάτω απ'το φως


Δημοσιέψτε το..