δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Τα γράμματα στο πέλαγος


Δημοσιέψτε το..