δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Να χα δυό ζωές (Με Duo Crama)


Δημοσιέψτε το..