δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Χαλκοκονδύλη

Χαλκοκονύλη

Δημοσιέψτε το..