δεν τη θέλω τη σιωπή, προτιμώ τις λέξεις... με κάθε τίμημα....

Το σωφεράκι


Δημοσιέψτε το..